Láska je subjektivní, neboť to, co milujeme, nejsou skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které jsme si sami vytvořili...

Únor 2008

House On The Ocean - Dům u oceánu

29. února 2008 v 22:04 Songy
House On The Ocean
All I ever wanted in my life
Was a house on the ocean, with my will.
But something tell in my eyes
You're not living, you're dying
In our world.
Please don't die
Try not to say goodbye
Please don't die
Try not to say goodbye
Try not make me cry.
All I ever wanted to do
Is chop wood for my fire, for winter
But all you've got ever being taught
Is get a job and you'll go higher
In your world.
Please don't die...
All I ever had to do
Was to live or die, in this world
All I ever wanted in my life
Was a house on the ocean
With my will.
Please don't die...
Dům u oceánu
Vše, co jsem kdy chtěl ve svém životě
Byl dům u oceánu, s mou vůlí.
Ale něco řeklo mým očím
Ty nežiješ, umíráš
V našem světě.
Prosím, neumírej
Nepokoušej se říct sbohem
Prosím, neumírej
Nepokoušej se říct sbohem
Nepokoušej se mě rozplakat.
Vše, co jsem kdy chtěl udělat
Je naštípat dříví na můj oheň, na zimu
Ale vše, co jste mě kdy naučili
Je sehnat práci a povýšit
Ve svém světě.
Prosím, neumírej...
Vše, co jsem kdy měl udělat
Bylo žít nebo umřít, na tomto světě
Vše, co jsem kdy chtěl ve svém životě
Byl dům u oceánu
S mou vůlí.
Prosím, neumírej...

Horch' Was Kommt Von Draußen Rein

29. února 2008 v 22:02 Songy
Horch' Was Kommt Von Draußen Rein
Horch was kommt von draußen rein, holla hi, holla ho,
Wird wohl mein feins Liebchen sein, holla hi jaho
Geht vorbei und schaut nicht rein, holla hi, holla ho,
Wird's wohl nicht gewesen sein, holla hi jaho
Leute haben's oft gesagt, holla hi, holla ho,
Daß ich ein feins Liebchen hab, holla hi jaho
Laß sie reden, schweig fein still, holla hi, holla ho,
Kann ja lieben, wenn ich will, holla hi jaho
Sagt mir Leute was das ist, holla hi, holla ho,
Was das für ein Lieber ist, holla hi jaho
Wenn ich will betrink ich mich, holla hi, holla ho,
Eine andere mag ich nicht, holla hi jaho
Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, holla hi, holla ho,
Ist für mich ein Trauertag, holla hi jaho
Geh' dann in mein Kämmerlein, holla hi, holla ho,
Trag den Schmerz für mich allein, holla hi jaho
Horch' was kommt von draußen rein, holla hi, holla ho,
Wird wohl mein feins Liebchen sein, holla hi jaho

Hope - Naděje

29. února 2008 v 22:01 Songy
Hope
I remember a state of suicide
Standing out a window opened wide
Hold on hold on I heard a voice inside
I've come back to my childhood happiness
The grace of God has filled my emptiness
Hold on hold on
There is hope in my soul
There is hope, there is hope for me now
See my generation lost in lies
Growing up in broken household fights
Hold on hold on to the voice inside
Hidden heros don't get televised
Daily saving their lost brothers' lives
Hold on hold on
There is hope in our soul
Tthere is hope, there is hope for us all
No, no I didn't learn, no I didn't learn
'Til my hands got burned
No, no we never learn, no we never learn
Until our fingers burn
There is hope in my soul
There is hope, there is hope for me now
There is hope in our soul
There is hope for us all
Hold on hold on hold on hold on
Naděje
Vzpomínám si na to, jak jsem se chtěl zabít
Stál jsem v rozevřeném okně
Vydrž, vydrž, slyšel jsem uvnitř hlas
Vrátil jsem se do svého šťastného dětství
Boží milost vyplnila mou prázdnotu
Vydrž, vydrž
V mé duši je naděje
Naději, teď mám naději
Vidím svou generaci ztracenou ve lžích
Vyrůstá v rozbitých, rozhádaných domácnostech
Vydrž, vydrž kvůli tomu vnitřnímu hlasu
Schovaní hrdinové nebývají v televizi
Denně zachraňují životy svých ztracených bratří
Vydrž, vydrž
V mé duši je naděje
Naději, všichni máme naději
Ne, nepoučil jsem se, ne, nepoučil jsem se
Dokud jsem se nespálil
Ne, nikdy se nepoučíme, dokud se nespálíme
Dokud si nespálíme prsty
V mé duši je naděje
Naději, teď mám naději
V mé duši je naděje
Naději, všichni máme naději
Vydrž, vydrž, Vydrž, vydrž, Vydrž, vydrž

Hooks - Past

29. února 2008 v 22:00 | Barby Kelly |  Songy
Hooks
Talk about lovers
They're both young and very pretty
They're in love but he betrays her
He says he's sorry and so she wants
to believe him that is why
He's got her on his hooks
What you do to me I can do to you
Babe set me free then I'll let you be
Come on, come on now don't you fool around
cause you're hurting me won't you let me be
You got me on your hooks
You're a bastard
You got me on your hooks
You're a bastard you know it's true
You got me on your hooks
Then one day he decides to marry her
She doesn't want to
Because she doesn't believe him
I saw you kissing that girl last week
But I still think you love me
That's why you got me
What you do to me ...
You got me on your hooks ...
I know it's crazy but I know it
won't be long
I know it's crazy but I know
I will survive lalala lalala
What you do to me ...
You got me on your hooks!
Past
Mluvíme o milencích, jsou oba mladí a velmi hezcí
Jsou zamilovaní, ale on ji zradí
Řekne, že se omlouvá, a tak mu ona chce věřit
A tak ji chytil do pasti
Co děláš ty mně
Můžu dělat já tobě
Moje milá, dej mi volnost
Potom tě nechám být
Do toho, tak do toho
Nedělej si ze mě blázny
Protože mě zraňuješ
Prosím, nechej mě být
Chytil jsi mě do pasti, jsi bastard
Chytil jsi mě do pasti, jsi bastard
Ty víš, že je to pravda, chytil jsi mě do pasti (2x)
Potom jednoho dne se rozhodne si ji vzít
Ona nechce, protože mu nevěří
"Viděla jsem tě líbat tu dívku minulý týden
Ale stále myslím, že mě miluješ, proto jsi mě dostal"
Co děláš ty mně
Můžu dělat já tobě
Moje milá, dej mi volnost
Potom tě nechám být
Do toho, tak do toho
Nedělej si ze mě blázny
Protože mě zraňuješ
Prosím, nechej mě být
Chytil jsi mě do pasti, jsi bastard
Chytil jsi mě do pasti, jsi bastard
Ty víš, že je to pravda, chytil jsi mě do pasti (2x)
Vím, že je to šílené, ale vím, že to nebude trvat dlouho
Vím, že je to šílené, ale vím, že přežiji
Lalalalala lalalalala lalalalala lalalalala
Co děláš ty mně
Můžu dělat já tobě
Moje milá, dej mi volnost
Potom tě nechám být
Do toho, tak do toho
Nedělej si ze mě blázny
Protože mě zraňuješ
Prosím, nechej mě být
Chytil jsi mě do pasti

Honest Workers - Poctiví pracovníci

29. února 2008 v 21:58 Songy
Honest Workers
Honesty isn't wared today,
'Cause no one can buy it.
Honesty isn't saled today,
'Cause no one will buy it.
We love the honest worker,
His family, his world.
We love the honest worker,
'Cause no one can buy him.
All the rain never stopped you
At work, your work.
Never gave up. built with strength,
Step by step with his might.
We love you honest worker,
Your family, your world.
We love you honest worker,
'Cause no one can buy you.
He heals the wounds from the stongly faith,
'Cause no one can buy us.
We see his strength in his eyes so clean,
'Cause no one can buy him.
We love the honest worker,
His strength, his pride.
We love the honest worker,
'Cause no one can buy him.
He's a straight men to his family,
Makes him happy at his work.
Day by day, feels he's coming free,
Strength and pride.
We love you honest worker,
Your strength, your pride.
We love you honest worker,
'Cause no one can buy you.
We love you honest worker,
Your families, your world.
We love you honest worker,
'Cause no one can buy you.
Poctiví pracovníci
Poctivost dnes není vzácná
Protože ji nikdo nemůže koupit
Poctivost se dnes neprodává
Protože ji nikdo nekoupí
Máme rádi poctivého pracovníka
Jeho rodinu, jeho svět
Máme rádi poctivého pracovníka
Protože ho nikdo nemůže koupit
Všechen ten déšť tě nikdy neodradí
Od práce, od tvé práce
Nikdy se nevzdal, stavěl s odhodláním
Krok za krokem se svou silou
Máme tě rádi, poctivý pracovníku
Tvou rodinu, tvůj svět
Máme tě rádi, poctivý pracovníku
Protože tě nikdo nemůže koupit
Uzdravuje rány od bouřky
Věříme, protože nás nikdo nemůže koupit
Vidíme sílu v jeho očích, tak čistých
Protože ho nikdo nemůže koupit
Máme rádi poctivého pracovníka
Jeho sílu, jeho pýchu
Máme rádi poctivého pracovníka
Protože ho nikdo nemůže koupit
Je ke své rodině upřímný
Svou prací ji dělá šťastnou
Den za dnem, hodinu za hodinou
Staví svou zemi se sílou a pýchou
Máme tě rádi, poctivý pracovníku
Tvou sílu, tvou pýchu
Máme tě rádi, poctivý pracovníku
Protože tě nikdo nemůže koupit
Máme tě rádi, poctivý pracovníku
Tvou rodinu, tvůj svět
Máme tě rádi, poctivý pracovníku
Protože tě nikdo nemůže koupitHiroshima, I´m Sorry - Promiň Hirošimo

29. února 2008 v 21:55 Songy
Hiroshima, I'm Sorry
Hiroshima, I'm sorry.
Hiroshima, I'm sorry.
Hiroshima, I'm sorry,
For what we did that day to you.
Nagasaki, I'm sorry, too.
Nagasaki, I'm sorry, too.
Nagasaki, I'm sorry, too,
For what we did that day to you.
Hiroshima, I'm sorry,
Hiroshima, lo siento,
Hiroshima, je sens ta peine,
For what we did that day to you.
Nagasaki, lo siento,
Nagasaki, es tut mir leid,
Nagasaki, I'm sorry, too,
For what we did that day to you
[Well, my little children, all I like you say.
There are eight little babies, eight little babies, born one day.
And this day, they were born, the day they had to died.]
Hiroshima, though man as I,
Hiroshima, es tut mir leid,
Hiroshima, je sens ta peine,
For what we did that day to you.
Nagasaki, when your child call,
Nagasaki, though man as I,
Nagasaki, though man as I,
For what we did that day to you.
HIroshima, I'm sorry, Hiroshima,
I'm sorry, Hiroshima, I'm sorry,
For what we did that day to you.
Nagasaki, I'm sorry, Nagasaki,
I'm sorry, Nagasaki, I'm sorry,
For what we did that day to you.
Promiň Hirošimo
Promiň Hirošimo
Promiň Hirošimo
Promiň Hirošimo
Za to, co jsme ti tehdy provedli
Promiň také Nagasaki
Promiň také Nagasaki
Promiň také Nagasaki
Za to, co jsme ti tehdy provedli
Promiň Hirošimo
Hirošimo, je mi to líto
Hirošimo, mrzí mě to
To, co jsme ti tehdy provedli
Nagasaki, je mi to líto
Nagasaki, mrzí mě to
Promiň také Nagasaki
Za to, co jsme ti tehdy provedli
Moje malé děti, říkáte vše, co mám rád
Je zde osm malých dětí, osm malých dětí
Které se narodily v jeden den
A v den, kdy se narodily
Musely zemřít
Hirošimo, muž jako jsem já
Hirošimo, je mi to líto
Hirošimo, mrzí mě to
To, co jsme ti tehdy provedli
Nagasaki, když tvoje děti volají
Nagasaki, muž jako jsem já
Nagasaki, muž jako jsem já
Za to, co jsme ti tehdy provedli
Promiň Hirošimo
Promiň Hirošimo
Promiň Hirošimo
Za to, co jsme ti tehdy provedli
Promiň také Nagasaki
Promiň také Nagasaki
Promiň také Nagasaki
Za to, co jsme ti tehdy provedli

Hey, Mr. Big Time - Hej, pane, skvělá zpráva

29. února 2008 v 21:53 Songy
Hey, Mr. Big Time
Hey, Mr. Big Time
You're not the only one.
Hey, Mr. Big Time
We'll fight you any day.
I wake up in the morning
I spread my wings to soul
I look up straight above me
The endless view of sky.
We fly and we fly
We fly like a free bird flies
We fly and we fly
We fly like a free bird flies.
The wind that blows above me
Helps me reach the sky
I bring the sunlight with me
And your soul is so to high.
Hey Mr. Big Time...
I wake up in the morning
I spread my wings to soul
The wind that blows above me
Helps me reach the sky.
We fly and we fly...
Hej, pane, skvělá zpráva
Hej, pane, skvělá zpráva
Nejste jediný
Hej, pane, skvělá zpráva
Budeme bojovat každý den.
Ráno se vzbudím
Rozprostřu svá křídla do duše
Vzhlédnu rovnou nad sebe
Nekonečný pohled na oblohu.
Letíme a letíme
Letíme volně jako pták
Letíme a letíme
Letíme volně jako pták.
Vítr, který fouká nade mnou
Pomáhá mi dosáhnout na oblohu
Přinesu s sebou sluneční světlo
A tvá duše je tak hluboká.
Hej, pane, skvělá zpráva...
Ráno se vzbudím
Rozprostřu svá křídla do duše
Vítr, který fouká nade mnou
Pomáhá mi dosáhnout na oblohu
Letíme a letíme...

Hey Little Girl - Hej holčičko

29. února 2008 v 21:50 Songy
Hey Little Girl
Hey little girl, where do you come from?
Hey little girl, where do you come from?
You, with these eyes
You, with the smile
And I'm a simple man
Hey little girl where do you come from?
Hey little girl where do you come from?
You came from the valleys
You came from the valleys
The flowers always grow
The flowers always
In the valleys
You make me dance
You make me smile
You make me happy
Tell me now why I searched so long
Nothing like you - never before
Hey little girl where do you come from?
Hey little girl where do you come from?
You came from the valleys
You came from the valleys
The flowers always grow
The flowers always
In the valleys
La la la...
Come along, I'll take you with me
I'll give you my heart, I'll give you my soul
Together we'll try, together we'll sing
Together we'll sing, together we'll dream
From the valleys
Hej, holčičko
Hej, holčičko, odkud přicházíš?
Hej, holčičko, odkud přicházíš?
Ty, s těma očima
Ty, s tím úsměvem
A já jsem prostý muž
Hej, holčičko, odkud přicházíš?
Hej, holčičko, odkud přicházíš?
Přicházíš z údolí
Přicházíš z údolí
Kde stále rostou květiny
Kde stále rostou květiny
V údolích
Chce se mi kvůli tobě tančit
Chci se usmívat
Děláš mě šťastným
Tak mi teď řekni, proč jsem hledal tak dlouho
Nic jako ty - nikdy předtím
Hej, holčičko, odkud přicházíš?
Hej, holčičko, odkud přicházíš?
Přicházíš z údolí
Přicházíš z údolí
Kde stále rostou květiny
Kde stále rostou květiny
La la la...
Pojď, vezmu tě s sebou
Dám ti své srdce, dám ti svou duši
Zkusíme to spolu, budeme spolu zpívat
Budeme spolu zpívat, budeme spolu snít
Z údolí...

Hey Dude - Hej, frajere

29. února 2008 v 21:48 Songy
Hey Dude
Hey Dude
You don't know who you're talking to
Hey Dude
You think I'm just a one night stand
Hey Dude
You think I'm just a one night stand
Hey Dude
You don't know who you're talking to
La la la la laa - la de di doo
La la la la laa - la de di doo
Bap bap baby la de di baby
Bap bap baby la de di doo
Hey Dude
You don't know who you're talking to
Hey Dude
You think I'm just a one night stand
Hey Dude
You don't know who you're talking to
Hey Dude
You think I'm just a one night stand
Oh Babe
You think I'm just a one night stand
Baby
You think I'm just a one night stand
Hey Dude
You don't know who you're talking to
Hey Dude
You think I'm just a one night stand
Yeah, oh ooh...
Hej, frajere
Hej, frajere
Nevíš, s kým mluvíš?
Hej, frajere
Ty si myslíš, že jsem tu jen na jednu noc?
Hej, frajere
Ty si myslíš, že jsem tu jen na jednu noc?
Hej, frajere
Nevíš, s kým mluvíš?
La la la la laa - la de di doo
La la la la laa - la de di doo
Bap bap baby la de di baby
Bap bap baby la de di doo
Hej, frajere
Nevíš, s kým mluvíš?
Hej, frajere
Ty si myslíš, že jsem tu jen na jednu noc?
Hej, frajere
Nevíš, s kým mluvíš?
Hej, frajere
Ty si myslíš, že jsem tu jen na jednu noc?
Ó, zlatíčko
Ty si myslíš, že jsem tu jen na jednu noc?
Baby
Ty si myslíš, že jsem tu jen na jednu noc?
Hej, frajere
Nevíš, s kým mluvíš?
Hej, frajere
Ty si myslíš, že jsem tu jen na jednu noc?
Ano, oh, ooh...

Hey Dideldey - Hej Dideldey

29. února 2008 v 21:46 Songy
Hey Dideldey
Hey dideldey leprechauns are on their way
Hey dideldey leprechauns have passed away
Hey dideldey we're all to play
And we'll have a nice day, we're all to play
'Cause the leprechaun´s away
Well it's a sunny day at the Irish fields of fair
Give all of us fields of play, let's throw us a beer today
Well it's a sunny day at the Irish fields of fair
Give all of us fields of play, let's throw us a beer today
Hey dideldey...
Who's singing in the fair and the leprechauns are all there
They're jumping on the cows and we sang the song alone
Who's singing in the fair and the leprechauns are all there
They're jumping on the cows and we sang "the whiskey in the jar"
Hey dideldey... (2x)
We found a littel bar, we hit the road a bit
'Cause I saw him on the ring, I know we saw him on the ring
Today he didn't dy, he passed the goat a hat
He got his goat a beer, helps us in the world
Hey dideldey... (2x)
Hej Dideldey
Hej! dideldey leprechauns jsou na své cestě
Hej! dideldey leprechauns prošel pryč
Hej! dideldey my hrajeme všechno
A budeme se mít fajn,hrajeme všechno
Protože leprechaun je pryč
Jo, je slunný den v irských jasných polích
Zahrajme si všechny polní hry,
Pojďme si dát dnes pivo
Jo, je slunný den v irských jasných polích
Zahrajme si všechny polní hry,
Pojďme si dát dnes pivo
Hej! dideldey...
Kdo to tak hezky zpívá
A všichni leprechauns jsou tady
Skáčou na krávách
A my jsme zpívali píseň sami
Kdo to tak hezky zpívá
A všichni leprechauns jsou tady
Skáčou na krávách
A my jsme zpívali "whisky ve sklenici"
Hej! dideldey... (2x)
Našli jsme malý bar, vyrazili jsme na cestu
Protože jsem ho viděl na zvonku,
Já vím, že jsme to viděli na zvonku
Dnes neumřel, přejel kozí klobouk
Dostal své kozí pivo, pomáhá nám na světě
Hej! dideldey... (2x)

Hey Diddle Diddle - Hej flákači, flákači

29. února 2008 v 21:44 Songy
Hey Diddle Diddle
Hey diddle diddle
And the cat and the fiddle
And the cow jumped over the moon
A little dog lied to see such a sport
And the dish ran away with the spoon
There was a little girl
Who had a little curl
Right in the middle of her forehead
When she was good she was very very good
But when she was bad she was horrid
La lala lalala ...
Humpty dumpty sat on the wall
Humpty dumpty had a great fall
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put humpty together again
Gerogi porgi pudding and pie
Kissed the girls and made them cry
When the boys came out to play
Georgi porgi ran away
La lala lalala ...
Old king cole was a merry old soul
And a merry old soul was he
He called for his pipe
and called for his bowl
And called for his fiddlers three
And every fiddler had a fiddle so fine
And a very fine fiddle had he
There's none so rare as can compare
With old king cole and his fiddlers three
La lala lalala ...
Hej flákači, flákači
Hej flákači, flákači a kočka a housle
A kráva přeskočili měsíc
Pejsek si lehnul, aby se díval na tento sport
A mísa utekla se lžící
Byla jednou holčička, která měla malou kudrnu
Přímo uprostřed čela
Když byla hodná, byla velmi, velmi hodná
Ale když byla zlobivá, byla příšerná
Lalala, lalala, lalala, lalala
Lalala, lalala, lala, lalala (2x)
Cvalík seděl na zdi
Cvalík škaredě spadnul
Ani všichni královi koně a všichni královi muži
Nebyli schopni dát cvalíka zase dohromady
Georgi porgi, puding a koláč
Políbil dívky a rozplakal je
Když chlapci přišli ven si hrát
Georgi porgi utekl
Lalala, lalala, lalala, lalala
Lalala, lalala, lala, lalala (3x)
Lalala, lalala, lalala, lalala
Lalala, lalala, jé
Starý král Zelí byl veselá stará duše
Ano, byl veselá stará duše
Zavolal si pro dýmku a zavolal si pro misku
A zavolal si pro své houslové trio
A každý houslista měl housle tak skvělé
Ano, měl velmi skvělé housle
Není nic tak zvláštního, co by se dalo porovnávat
Se starým králem Zelím a jeho houslovým triem
Lalala, lalala, lalala, lalala
Lalala, lalala, lala, lalala (3x)
Lalala, lalala, lalala, lalala
Lalala, lalala, jé

Hallelujah - aleluja

29. února 2008 v 21:41 Songy
Hallelujah
Fell in love with a beautiful girl
With a beautiful girl that I've never seen
She told me to be strong
Someone I loved fell behind
I tried to hold on but I'm not strong
Cause she told me she told me
I'm speechless I'm out of control
Hallelujah to my Mama
Hallelujah she's in heaven
Hallelujah to my Mama
She's in heaven, heaven
Took by pride and my job away
I had a choice to leave or stay
And I stayed yes I stayed now
Took my choice and fought like a dog
Took the chance and now I'm back
And I made it cause she told me
I'm speechless it's in the name of mom
Hallelujah to my Mama ...
Won't let go too easy
I won't let go too easy
Cause I know
I know now
Cause we know
We know now
Hallelujah to my Mama ...
Aleluja
Zamiloval jsem se do překrásné dívky
Do překrásné dívky, jakou jsem nikdy předtím neviděl
Ukázala mi, jak být silný
Někdo, koho jsem milovat, odpadl
Snažil jsem se vytrvat, ale nejsem silný
Protože mi řekla, řekla mi
Oněměl jsem, nemám sám sebe pod kontrolou
Aleluja mojí mamince
Aleluja, je v nebi
Aleluja mojí mamince
Je v nebi, nebi
Odložil jsem svou hrdost a svou práci
Měl jsem volbu, buď odejít nebo zůstat
A zůstal jsem, no ano, zůstal jsem
Vybral jsem si a bojoval jako pes
Využil jsem příležitosti a teď jsem zpět
A udělal jsem to, protože mi řekla
Oněměl jsem, je to ve jménu maminky
Aleluja mojí mamince
Aleluja, je v nebi
Aleluja mojí mamince
Je v nebi, nebi
Nemohu odejít jen tak
Nemohu odejít jen tak
Protože vím, teď vím
Protože víme, teď víme
Aleluja mojí mamince
Aleluja, je v nebi
Aleluja mojí mamince
Je v nebi, nebi (4x)

Guten Tag

29. února 2008 v 21:38 Songy
Guten Tag
Guten Tag, guten Tag!
Schön das wir uns heute alle wiederseh'n.
Guten Tag, guten Tag!
Schön, wenn wir uns immer noch so gut versteh'n.
Jeder geht seinen Weg und die Welt ist so groß,
Jeder hat Seins zu tun immer ist was los.
Heute hier, morgen dort jeder reist hin und her.
Aber wenn wir beisammen sind, das freut uns um so mehr.
Guten Tag...
La, la, la.
La, la, la.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.(2x)
Laß die Zeit, die uns bleibt, unsere schönste sein.
Laß uns heut einmal miteinander freu'n.
Guten Tag...
Schön das wir uns alle heute alle wiederseh'n.

Guten Abend, Gut´ Nacht

29. února 2008 v 21:38 Songy
Guten Abend, Gut' Nacht
Guten Abend, gut' Nacht,
Guten Abend, gut' Nacht.
Mit Rosen bedacht,
Mit Näglein bestickt
Schlupf unter die Deck.
Morgen früh, wenn Gott will,
Wirst du wieder geweckt. (2x)
Guten Abend, gut' Nacht
Von Englein bewacht,
Die zeigen im Traum
Dir Christkindleins Dank.
Schlaf nun seelig und süß,
Schau im Traum 's Paradies. (2x)
Guten Abend, gut' Nacht
Mit Rosen bedacht,
Mit Näglein bestickt
Schlupf unter die Deck.
Morgen früh, wenn Gott will,
Wirst du wieder geweckt. (2x)

Greensleeves

29. února 2008 v 21:35 Songy
Greensleeves
[Our family abodes a travelling, went to distant lands,
A singing sweet with pipes and string and an open heart,
Just to wish their brothers a good life.]
Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight.
Greensleeves same heart of gold
And who but my love, Greensleeves.
[In Dante's land, or there they'd marbled strong
To see this Celtic bloods sincerity.
I look, you smile, even a tiny gift
And turn their backs, low courteously.]
Greensleeves...
[When come to the city of a waltz, they said.
There they'll love you cautiously.
But in truth they'll be given no time
And even scares by the city of music,
He's gone or go.]
Greensleeves...
[So they dances the way, no scud and faint
To Schiller's sweet heaven and dearest walk
And at last they were watched with wandering love
And that lifted this family's silent heart.]
Greensleeves...

Gran-Mama - Babička

29. února 2008 v 21:33 Songy
Gran-Mama
Oh, I gonna see the grandmother
And I gonna see the grandfather
'Cause they like me, they really like me
That's right
'Cause she's gonna bake me an apple pie
And he's gonna give me a color chalk
'Cause I like that, I really like that
Oh, oh, oh, they really like me
They really like me
Because I came (4x)
oh, oh, oh,
And I gonna plant them a field of flowers
And I gonna pick all the junble fields
Because I like them, I really like them
I gonna catch the biggest fish
With grandfather, for the grandmother
'Cause I like her, I really like her
Oh, oh, oh, she gives me the try
For fishing with grandpa
Should give me the try
Baking with grandma
Fishing with grandpa
oh, oh, oh
Ah, ah, ah, jumpy, jumpy tonight
Do, oh, oh... 3x
Oh, I gonna sit by the fire tonight
And I'll sing a song of a bird
- I'm flyin' -
Oh, I like that, I really like that
I fall asleep in my grandmother's arms
Dreaming her hand there in my hairs
'Cause I like that, I really like that
Oh, oh, oh, you should give me the try
For fishing...
Ah, ah, ah, jumpy, jumpy tonight
Oh, oh, oh... 4x
Babička
Oh, já uvidím babičku
A já uvidím dědečka
Protože mne mají rádi, oni mne opravdu mají rádi
Je to pravda
Protože ona mi upeče jablkový koláč
A on mi dá barevnou křídu
Protože to mám rád, skutečně to mám rád
Oh, oh, oh, oni mne opravdu mají rádi
Opravdu mne mají rádi
Protože jsem přišel (4x)
Oh, oh, oh,
A zasadím jim pole květin
A okopám všechna pole
Protože je mám rád, opravdu je mám rád
Já chytím největší rybu
S dědečkem, pro babičku
Protože ji mám rád, opravdu ji mám rád
Oh, oh, oh, ona mne vyzkouší
Kvůli rybolovu s dědečkem
Měla by mě vyzkoušet
Pečení s babičkou
Rybolov s dědečkem
Oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, jsem nervózní, jem nervózní dnes večer
Dělám, Oh, oh, oh,... 3x
Oh, sednu si dnes večer u ohně
A budu zpívat píseň ptáka
- Já létám -
Oh, to mám rád, skutečně to mám rád
Usnul jsem v rákách své babičky
Zdá se mi, že její ruka je v mých vlasech
Protože to mám rád, opravdu to mám rád
Oh, oh, oh měl bys to vyzkoušet
Kvůli rybolovu...
Oh, oh, oh, jsem nervózní, jsem nervózní dnes večer
Oh, oh, oh,... 4x

Gott Deine Kinder - Bože, tvoje děti

29. února 2008 v 21:32 Songy
Gott Deine Kinder
Gott Deine Kinder
Ich weiß nicht, ob Du es hören willst
Und ob es Dich auch gibt
Ich weiß nicht, ob so ein Gott auch
Zigeuner wie mich liebt
Ausgestoßen und geächtet
Gehören wir nicht dazu
Doch ich seh' in Deinen Augen:
Ausgestoßen warst auch Du
Gott, Deine Kinder
Flehen Dich an
Zeige Die Gnade
Die sie nie gekannt
Sie brauchen die Kraft
Diese Welt zu versteh'n
Gott, Deine Kinder
Sie wollen Dich seh'n
Gott, ich verlange
Gar nichts für mich
Doch ich kenne so viele
Viel ärmer als ich
Hungrig, verachtet
Verhaßt, schikaniert
Hast Du vergessen?
Wir hängen an Dir
Ich weiß nicht ob Dein Segen
Für alle Menschen gilt
Doch erlaube mir die Frage
Gott, sage
Wer soll das...
Wer soll das ertragen?
Gott, Deine Kinder
Sie kennen nur Zorn
Und wünschen sich manchmal
Sie wär'n nie gebor'n
Müde, verzweifelt
Sie geben nicht auf
Hör' auf die Kinder
Sonst stößt Du sie aus
Wir hoffen, wir bitten
Wir brauchen Dich hier
Hast Du vergessen?
Wir hängen an Dir
Bože, tvoje děti
Nevím, jestli to chceš slyšet
A také jestli vůbec jsi
Nevím, jestli takový Bůh
Miluje cikány stejně jako mě
Vyhnaní a zavržení
My k nim nepatříme
Ale já vidím ve Tvých očích
Že jsi byl také vyhnán
Bože, Tvoje děti Tě snažně prosí
Ukaž tu milost, kterou nikdy nepoznaly
Potřebují sílu
Aby porozumněly tomuto světu
Bože, Tvoje děti Tě chtějí vidět
Bože, já nežádám nic pro sebe
Znám tolik chudých
Chudších než jsem já
Hladoví, opovrhovaní
Nenávidění, šikanovaní
Zapomněl jsi, že na Tobě lpíme
Bože, Tvoje děti...
Nevím, jestli Tvoje požehnání
Stačí pro všechny lidi
Tak mi dovol otázku
Bože řekni, kdo to má
Kdo to má snášet
Bože, Tvoje děti znají jen hněv
A někdy si přejí
Aby se vůbec nenarodily
Unavení, zoufalí, ale nic nevzdávají
Bože, poslouchej děti, jinak je zničíš
Doufáme, modlíme se
Potřebujeme Tě tady
Nezapomněl jsi, že na Tobě lpíme

Good Neighbour - Dobrý soused

29. února 2008 v 21:30 Songy
Good Neighbour
Nobody tries to be a good neighbour,
Nobody tries any more!
Where are those good things they promised?
Everyone will fight their wars!
Remember the days, we needed everyone,
Everybody needed you and me.
If I needed salt, I knew where to go for it,
They knew where my door was, too.
Who is that jerk next door anyway?
He and his wife have wars.
Slam that door beer and my telly,
Alone I can play my darts.
Remeber the days...
Everybody wants to get without giving,
Everybody wants more and more!
Nobody tries to be a good neighbour,
Nobody tries any more.
Remeber the days...
Nobody tries, nobody tries,
Nobody tries any more.
Nobody tries to be a good neighbour,
Nobody tries any more!
Dobrý soused
Nikdo se nesnaží být dobrým sousedem
Nikdo se už nesnaží
Kde jsou ty dobré věci, které slibovali
Jsou zde jen boje a války
Vzpomeň si na ty dny, kdy jsme potřebovali každého
A každý potřeboval nás
Když jsem potřeboval sůl, věděl jsem, kam pro ni jít
Oni také věděli, kde jsou moje dveře
Vzpomeň si na ty dny...
Kdo je ten otrhanec u vedlejších dveří
On a jeho žena se hádají
Práskají dveřmi
Sám můžu hrát šipky
Vzpomeň si na ty dny...
Všichni chtějí dostávat aniž by dávali
Všichni chtějí víc a víc
Nikdo se nesnaží být dobrým sousedem
Nikdo se už nesnaží
Vzpomeň si na ty dny...
Nikdo se už nesnaží, nikdo se nesnaží
Nikdo se už nesnaží
Nikdo se nesnaží být dobrým sousedem
Nikdo se už nesnaží

Goodbye England´s Rose - Sbohem, anglická růže

29. února 2008 v 21:28 Songy
Goodbye England's Rose
Goodbye England's Rose
May you ever grow in our hearts
You were the grace that placed yourself
Where lives were torn apart
You called out to our country
And you whispered to those in pain
Now you belong to heaven
And the stars spell out your name
CHORUS:
And it seems to me you've lived your life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset
When the rain set in
And your footsteps will always fall here
Along England's greenest hills
Your candle's burned out long before
Your legend ever will
Loveliness we've lost
Those empty days, without your smile
This torch will always carry
For our nation's golden child
Even though we try
The truth brings out the tears
All our words can not express
The joy you brought us through the years
CHORUS:
And it seems to me you've lived your life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset
When the rain set in
And your footsteps will always fall here
Along England's greenest hills
Your candle's burned out long before
Your legend ever will
Goodbye England's rose
May you ever, grow in our hearts
You were the grace that placed yourself
Where lives were torn apart
Goodbye England's rose
From the country lost, without your soul
We'll miss the wings of your compassion
More than you will ever know
CHORUS:
Sbohem, anglická růže
Sbohem anglická růže
Smíš být navždy v našich srdcích
Byla jsi laskavost, která se nacházela
Kde životy byly oddělené
Volala jsi naši zem
A šeptala k ní v té bolesti
Teď patříš nebi
A hvězdy hláskují tvé jméno
Refrén:
A připadá mi, jako bys žila svůj život
Jako svíčka ve větru
Nikdy nevadnoucí se západem slunce
Když přicházel déšť
A kroky tvých nohou tu budou vždy
Na nejzelenějších anglických kopcích
Tvá svíčka hořela dlouho předtím
Tvá legenda bude žít navždy
Půvab jsme ztratili
Ty prázdné dny bez tvého úsměvu
Tento plamen bude vždy nést
Naše národnost je zlaté dítě
Přestože se snažíme
Pravda přináší slzy
Žádné naše slovo nemůže vyjádřit
Radost, kterou jsi nám přinášela po celá ta léta
Refrén:
A připadá mi to, jako bys žila svůj život
Jako svíčka ve větru
Nikdy nevadnoucí se západem slunce
Když přicházel déšť
A kroky tvých nohou tu budou vždy
Na nejzelenějších anglických kopcích
Tvá svíčka hořela dlouho předtím
Tvá legenda bude žít navždy
Sbohem anglická růže
Smíš být navždy v našich srdcích
Byla jsi laskavost která se nacházela
Kde životy byly oddělené
Sbohem anglická růže
Ze ztracené země bez tvé duše
Budeme postrádat křídla tvého soucitu
Více než kdy poznáš
Refrén:

Good King, Wenceslaus

29. února 2008 v 21:25 Songy
Good King, Wenceslaus
Good King Wenceslaus looked out,
On the feast of Stephen,
When the snow lay round about,
Deep and crisp and even.
Brightly shone the moon that night,
Though the frost was cruel,
When a poor man came in sight,
Gathering winter fuel.
"Hither, page, and stand by me,
If though knowest it telling,
Yonder poor man, who is he?
Where and what his dwelling?"
"Sire, he lives a good league hence,
Underneath the mountain,
Right against the forest fence,
By Saint Agnes' fountain."
"Bring me flesh, and bring me wine,
Bring me pinelogs hither:
Thou and I shall see him dine,
When we bear him thither."
Page and monarch, forth they went,
Forth they went together;
Through the rude wind's wild lament
And the bitter weather.
"Sire, the night is darker now,
And the wind grows stronger;
Fails my heart I know not how;
I can go no longer."
"Mark my footsteps, my good page,
Tread thou in them boldly;
Thou shall find the winter's rage
Freeze thy blood less coldly."
In his master's steps he trod,
Where the snow lay dinted;
Heat was in the very sod
Which the Saint had printed.
Therefore, Christian men, be sure,
Wealth or rank possessing,
Ye who now will bless the poor,
Shall yourselves find blessing.